Moj interaktivni dnevnik čezmejnih stikov

Moj interaktivni dnevnik čezmejnih stikov je temeljno orodje didaktike jezikov v stiku, katerega namen je spodbuditi, spremljati in obogatiti medkulturno in jezikovno razmišljanje pri učencih, ki sodelujejo pri projektih čezmejnega povezovanja, s pomočjo usmerjevalnih vprašanj, kvizov in interaktivnih iger. Interaktivni dnevnik čezmejnih stikov je mesto, kjer lahko učenci zbirajo svoja opažanja – vabi jih k pripovedovanju in razvijanju domišljije, kar spodbuja radovednost do drugega in k oblikovanju predstave, ki izhaja iz resničnega doživetja in analize težav in priložnosti, ki jih prinašata jezikovni in medkulturni stik.

Komu je namenjen?

Didaktika jezikov v stiku

Pojmi in področja delovanja

Kako uporabljati Interaktivni dnevnik

Nauči se več

Koristni dokumenti